viac
viac
viac

Odškodnenie

Stala sa Vám dopravná nehoda­? Mali ste nehodu ako vodič, spolujazdec, chodec či cyklista? Bola Vám spôsobená ujma na zdraví, škoda na vozidle alebo pri nehode zomrel Váš blízky? Utrpeli ste pracovný či iný úraz a dostali ste alebo máte dostať nízke odškodnenie? Potom neváhajte a obráťte sa na nás! Pomôžeme Vám získať zodpovedajúce odškodné!
Advokátska kancelária JUDr. Luboš Mahdoň sa špecializuje na právne služby a asistenciu pri vymáhaní odškodnenia, ktoré Vám nahradí majetkovú a nemajetkovú ujmu vzniknutú v dôsledku dopravnej nehody, pracovného úrazu či inej životnej udalosti, ako aj nárokov na poskytnutie poistného plnenia zo všetkých typov  poistenia

 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • životné a úrazové poistenie
 • poistenie podnikateľov
 • poistenie zodpovednosti za škodu a iné

V prípade, že dôjde k ujme na zdraví pri dopravnej nehode, nie vlastným zavinením, môže zranený získať odškodnenie svojho úrazu. Tento nárok máte aj v prípade ak ste utrpeli pri výkone svojho zamestnania pracovný alebo akýkoľvek iný úraz či poruchu zdravia, za ktorú bol niekto zodpovedný. Proces vymoženia odškodnenia z ktoréhokoľvek typu poistenia nie je vôbec jednoduchý. Naša advokátska kancelária, ktorá sa zaoberá právnym poradenstvom pri vymáhaní odškodnenia z poistných plnení, je pripravená poskytnúť vám odbornú pomoc a zabezpečiťvymoženie vašich nárokov.Naším cieľom je ponúkať najvyššiu kvalitu služieb a riadiť sa výhradne záujmami klienta. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletný servis od prijatia žiadosti, cez právne zastúpenie až po vyplatenie primeraného odškodného.
Prečo by ste sa pri vymáhaní odškodnenia mali obrátiť na našu advokátsku kanceláriu? S našou pomocou získate odškodnenie:

 • rýchlo, efektívne a bez starostí
 • v spravodlivej výške

Ak ste už odškodnení boli, ale myslíte si, že odškodnenie nebolo adekvátne, napíšte nám Váš príbeh a my Vám čo najrýchlejšie pomôžeme. Posúdime a prehodnotíme aj staršie dopravné nehody a sanáciu vzniknutých škôd.
Ak ste boli účastníkom dopravnej nehody alebo pri dopravnej nehode zomrel Váš blízky, pomôžeme Vám vymôcť:

 •   odškodnenie za bolesť (bolestné)
 •   odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky)
 •   náhradu za ušlý zisk
 •   náhradu za náklady spojené s liečením
 •   jednorazové odškodnenie za smrť blízkej osoby
 •   náhradu za náklady spojené s pohrebom blízkej osoby preplatenie plnej výšky nákladov za opravu poškodeného vozidla
úvod

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia