viac
viac
viac


Advokátska kancelária Mgr. Adriana Katová, zapísaný v SAK pod č. 1875, Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina

IČO: 50192205
DIČ:
2120205989
IČ DPH: SK 2120 2059 89

sídlo kancelárie: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
GPS: 49°13‘53.11“N 18°44‘22.49“E

Mgr. Adriana Katová, advokát
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk

CZ

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Luboš Mahdoň, zapsaný u ČAK pod č. 50156

sídlo kanceláře: Jiřikovského 249/6, 602 00 Brno
mobil: +420 602 702 905
e-mail: lunga@advoatieu.cz

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia