viac
viac
viac

Odmena za právne služby je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

1. hodinová odmena - 100€ pre každú začatú hodinu + režijný paušál pre prislušný rok + DPH
2. paušálna odmena - sa stanovuje ako pevná suma za poskytovanie služieb za určité časové obdobie, alebo za úplné vybavenie veci
3. podielová odmena - sa obyčajne stanovuje ako určité percento z hodnoty veci
4. tarifná odmena - jej výška závisí tiež od hodnoty veci a počtu úkonov právnych služieb a ako jediná z druhov odmien je upravená vyhláškou nasledovne:
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

do 165,97 € 16,60 €
 
nad 165,97 € do 663,88 €16,60 € + 1,66 €
za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €,
nad 663,88 € do 6 638,78 €41,49 € + 9,96 €
za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €,
nad 6 638,78 € do 33 193,92 €220,74 € + 16,60 €
za každých aj začatých 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €,
nad 33 193,92 €486,29 € + 6,64 €
za každých aj začatých 3 319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193,92 €

Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde a iné. Telefonicky alebo e-mailom je možné kontaktovať advokáta, ktorý Vám bez zbytočného odkladu oznámi, koľko by ste zaplatili, ak by Vám poskytol právnu pomoc advokát – právnik z našej advokátskej kancelárie v Žiline.

Advokátska kancelária v Žiline, Mgr. Adriana Katová,
advokát - právnik

Advokátska kancelária je platcom DPH

úvod

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia